Access/Mediecentraler

Häng med UR ut i landet!

För dig som arbetar på en mediecentral - här finns information om nya satsningar från UR och om våra mediepedagogers verksamhet.

Kalendarium

Läs om de läromedelsutställningar, mässor och andra aktiviteter som UR deltar i.

Stäng

Kalendarium

Läs om de läromedelsutställningar, mässor och andra aktiviteter som UR deltar i.

Vt 2017

Läromedelsmässor UR deltar i under våren:

Västerås den 22 mars 
Uppsala den 23 mars 
Malmö den 28 mars 
Helsingborg den 29 mars 
Halmstad den 30 mars
Jönköping den 4 april 
Linköping den 5 april
Norrköping den 6 april 
Göteborg den 25-26 april
Borås den 27 april

Stäng

Om UR Access

Vissa av våra program finns tillgängliga bakom inloggning i olika nätverk.

Stäng

Om UR Access

Vissa av våra program finns tillgängliga bakom inloggning i olika nätverk.

Dessa nätverk riktar sig till skolor, folkhögskolor, studieförbund, högskolor och universitet.

Skolor som via kommunen eller själva har avtal med en mediecentral kan få tillgång till programmen där. Här hittar du adresserna till alla mediecentraler sorterade i bokstavsordning efter län. Högskolor och universitet som är anslutna till UR Access för högskolor når programmen i ett eget nätverk. Folkhögskolor och studieförbund når programmen via Folkbildningsnätet.

Stäng

Avtal

Utbildningsanordnare som är kund till en mediecentral måste teckna ett upphovsrättsligt avtal, normalavtal, för att kunna använda UR-program. Normalavtalet tecknas med UR och upphovsmannaorganisationen Copyswede.

Stäng

Avtal

Utbildningsanordnare som är kund till en mediecentral måste teckna ett upphovsrättsligt avtal, normalavtal, för att kunna använda UR-program. Normalavtalet tecknas med UR och upphovsmannaorganisationen Copyswede.

För den kommunala utbildningen har UR/Copyswede och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) slutit ett normalavtal. Detsamma har erbjudits friskolor. Ett normalavtal finns också för folkhögskolor och studieförbund, samt för universitet och högskolor.

För mer information kontakta UR:s kundtjänst:

Telefon: 020-58 58 00, 08-784 42 40
Fax: 08-784 42 00
E-post:  kundtjanst@ur.se
Postadress: UR, Kundtjänst, 113 95 Stockholm

Stäng
Fråga oss