Titta

UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2017

UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2017

Om UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2017

Föreläsningar av 2017 års Nobelpristagare. Inspelat den 7-8 december 2017.

Till första programmet

UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2017 : Michael Rosbash, medicinDela
 1. Jag ser vetenskapen
  som ett väldigt romantiskt yrke.

 2. Man vet aldrig vad man ska upptäcka.
  Varje dag är ett äventyr.

 3. Det är verkligen
  ett privilegium och en glädje.

 4. Det är ett nöje och en ära att vara här.

 5. Allt det som har hänt-

 6. -sen den 2 oktober
  klockan 05.10, Boston-tid-

 7. -har gjort mig mållös.

 8. Men att vara mållös
  passar sig inte riktigt här-

 9. -så jag får försöka fatta mod
  och försöka säga nåt.

 10. Låt mig börja med att försöka ge er
  en liten introduktion-

 11. -om cirkadiska rytmer.

 12. Och först vill jag inte glömma
  att tacka mitt nuvarande labb-

 13. -för deras nuvarande forskning.

 14. Jag ska försöka berätta lite om det
  i slutet, om jag hinner.

 15. Jag ska tänka på tiden.

 16. Och särskilt Kate Abruzzi,
  som har varit med mig i sexton år-

 17. -och har rest hit
  för att fira med oss alla.

 18. Cirkadiska rytmer-

 19. -är en biokemisk, fysiologisk
  och beteendemässig anpassning-

 20. -till jordens rotation.

 21. Det finns två syften med det.
  Det ena är att föregripa.

 22. "Morgonfågeln fångar masken"-

 23. -och morgonmasken undviker
  att bli uppäten av fågeln.

 24. Det andra är att klockan lyckas skapa
  en inre överensstämmelse-

 25. -så att exempelvis olika faser
  i metabolismen sker i ordning-

 26. -och inte på en och samma gång.

 27. Oxidations- och reduktionsreaktioner
  trivs bäst om de skiljs åt i tid.

 28. Cirkadiska rytmer
  uppstod för längesen-

 29. -i respons till jordens rotation.

 30. Jordens rotation pågick
  långt innan det fanns näring-

 31. -som var i närheten av det som finns
  tillgängligt på planeten i dag-

 32. -och långt innan atmosfären bestod
  av de gaser som den gör i dag.

 33. Den äldsta klockan vi känner till,
  klockan i cyanobakterier-

 34. -bidrog till att syresätta atmosfären.

 35. För två miljarder år sen
  minskade atmosfären på jorden-

 36. -och det var cyanobakterier, med hjälp
  av sin klocka, som producerade syret-

 37. -som möjliggjorde uppkomsten
  av liv så som det ser ut i dag.

 38. Så klockor existerar i olika riken-

 39. -inte bara i bakterier,
  som jag nyss nämnde-

 40. -utan även i växter och djur,
  vilket jag ska fokusera på.

 41. Och det är sannolikt att dessa klockor
  uppstod oberoende av varandra.

 42. Det finns inte mycket
  som tyder på ett samband-

 43. -särskilt mellan cyanobakteriernas
  och djurens klocka.

 44. Antagligen uppstod
  till och med växternas klocka för sig.

 45. Det är ett så effektivt bidrag
  till livsduglighet-

 46. -att de alla uppstod var för sig.

 47. En enkel översikt
  över cirkadiska klockor-

 48. -ett så kallat Eskinogram,
  efter pionjären Arnold Eskin-

 49. -kan vi se här.

 50. Det visar helt enkelt-

 51. -att det finns stimulerande signaler,
  främst ljus men även temperatur-

 52. -som synkroniserar klockan.
  Klockan följer inte exakt 24 timmar.

 53. Människans inre period är exempelvis
  12-15 minuter för lång.

 54. Det är ljuset som varje dag
  återställer klockan till 24 timmar.

 55. Sen finns det effekter, allt sånt
  som vi brukar mäta. Klockans visare.

 56. Själva klockan är kugghjulen inuti.

 57. Visarna bara reagerar
  på klockan vid olika tidpunkter.

 58. Och det är urverkets karaktär-

 59. -som det här föredraget
  ska handla om-

 60. -och som priset handlar om.

 61. Som Jeff var inne på
  var början på det här problemet...

 62. Nu menar jag för oss, inte början
  av all forskning om cirkadiska rytmer.

 63. Den moderna forskningen
  började med Konopka och Benzer.

 64. Det här är inte i början, då Ron var
  student, utan vid en senare intervju.

 65. Det var Konopka som kom med
  det cirkadiska problemet till Benzer.

 66. Under sin studietid intresserade sig
  Konopka för cirkadiska rytmer-

 67. -och föreslog att man skulle tillämpa
  det genetiska kunnandet-

 68. -på det här biologiska problemet
  hos bananflugan.

 69. De isolerade tre alleler
  av en gen som de gav namnet "period".

 70. Dessa tre var en variant som
  eliminerade rytmer helt och hållet-

 71. -en variant med korta perioder
  och variant en med långa perioder.

 72. Allelerna fick namnen
  per0perS och perL.

 73. Och anmärkningsvärt nog hade
  dessa alleler exakt samma effekt-

 74. -på två helt olika rytmiska fenomen-

 75. -nämligen när den vuxna flugan
  lämnar puppan, till vänster-

 76. -och rytmer för lokomotorisk aktivitet,
  när bananflugan springer omkring.

 77. Cykeln för aktivet och vila.
  I dag talar vi om sömn och vakenhet.

 78. Denna var antingen obefintlig,
  kort eller lång-

 79. -precis som man kunde förutse-

 80. -utifrån kläckningsrytmerna.

 81. Detta var ett lysande bidrag.

 82. För er som försöker skriva
  uppmärksammade artiklar-

 83. -och kanske är detta en annan vinkel
  på Jeffs historia om Ed Lewis:

 84. Under de första tio åren
  efter sin publikation-

 85. -hänvisades artikeln till tio gånger.

 86. Så uppmärksammade artiklar-

 87. -är inte alltid de
  som har varaktig inverkan.

 88. Vid Brandeis
  slog Jeff och jag ihop våra labb-

 89. -och Mike Young arbetade
  för sig vid Rockefeller-

 90. -för att klona genen,
  i hybrid-DNA-teknikens barndom.

 91. Det här är ett foto av gruppen
  som gjorde detta.

 92. Will Zehring, Tony James,
  killen i mitten...

 93. Jeff Hall!

 94. Pranitha Reddy.
  Det där är jag, tro det eller ej.

 95. Och Dave Wheeler.

 96. Det var den gruppen-

 97. -och ytterligare en grupp i mitt labb,
  som jag ska fokusera på.

 98. Andra jobbade i Jeffs labb,
  men jag vill se till att erkänna-

 99. -dem i mitt labb som bidrog
  till det här: Pranitha har jag nämnt.

 100. Qiang Yu, Xin Liu och Yoav Citri-

 101. -som tyvärr har gått bort.

 102. Den gruppen bidrog verkligen till att
  klona och sekvensera period-genen-

 103. -tidigt under mitten av 80-talet.

 104. Resultatet blev
  att det här var ett "pionjärprotein".

 105. Det innebär att det var så tidigt-

 106. -att sekvensen saknade
  släktingar i databasen.

 107. Antalet sekvenserade proteiner
  var så litet-

 108. -att sannolikheten att man skulle stöta
  på en gen med liknande sekvens-

 109. -som kunde säga nåt om proteinets
  funktion, den var obefintlig.

 110. I flera år kämpade vi för att försöka...

 111. ...finna det förlovade landet
  från öknen.

 112. En ledtråd för oss var en artikel av
  Qiang Yu 1987, som tycktes visa-

 113. -att en spännande
  återkommande proteinsekvens-

 114. -inte behövdes för cirkadisk funktion.

 115. Vi kunde ta DNA:et
  som kodade för till PER-proteinet-

 116. -transformera det till ett arytmiskt
  djur och få god cirkadisk funktion-

 117. -utan denna sekvens.

 118. Det tydde på
  att vi borde leta på annat håll.

 119. Som så ofta sker inom vetenskapen-

 120. -började litteraturen ge oss ledtrådar
  om var vi skulle leta.

 121. Den här artikeln publicerades
  strax efter Qiangs artikel-

 122. -av Stephen Crews
  och Corey Goodman.

 123. De klonade en bananfluge-gen
  vid namn single-minded.

 124. Ett nukleärt protein, som senare
  visade sig vara en transkriptionsfaktor.

 125. Det var homologt med period-proteinet.

 126. Vi var inte längre pionjärerna.

 127. Single-minded var det nya proteinet,
  och de hade nytta av att vi fanns.

 128. Men vi visste inte vad vårt protein
  gjorde. Det var inte till nån nytta-

 129. -förutom som ett uppmärksammat
  samband med deras artikel.

 130. Men single-mindeds
  nukleära lokalisering-

 131. -tydde på att genuttryck
  på nåt sätt kunde vara relevant-

 132. -för period-proteinets funktion.

 133. Kort därefter producerade Paul Hardin,
  en postdoktoral medarbetare-

 134. -det som nog kan sägas vara den
  viktigaste artikeln från mitt labb:

 135. Periods genprodukt, proteinet,
  var aktivt i en återkopplingsmekanism-

 136. -som reglerade oscillationerna
  hos dess egna budbärar-RNA.

 137. Här har vi en kvantifiering
  av dessa data.

 138. Här finns två viktiga saker:

 139. Att mRNA-profilen
  ser ut så här över tid-

 140. -och det är 24 timmar mellan topparna.

 141. Men om experimentet
  görs med perS-

 142. -då det är en aminosyras skillnad
  jämfört med vildtypen-

 143. -och avståndet mellan topparna
  är nitton eller tjugo timmar-

 144. -i stället för 24 timmar,
  vilket exakt motsvarar beteendet.

 145. Så vi lade fram idén
  att detta måste vara väldigt viktigt-

 146. -och kanske centralt för tidstyrning.

 147. Men som jag snart ska försöka förklara
  krävdes det lite mer arbete-

 148. -med att ta fram
  en mer avgränsad modell.

 149. Det här är en present som Paul
  gav mig för mindre än en månad sen.

 150. Det är den ursprungliga gelen
  som visar oscillationerna-

 151. -och originalartikeln under glas...

 152. Det var en inramad present.

 153. Jag sätter stort värde på
  den här gåvan. Tack, Paul.

 154. Det var inte alls enkelt, av två skäl:

 155. Det ena är att när man använde
  hela flugor syntes inga oscillationer.

 156. Man fick använda huvuden,
  vilket var hans idé.

 157. I kroppen finns det mycket vävnad
  som inte oscillerar-

 158. -och det dämpade signalen.

 159. Inom vetenskapen är det ofta
  en liten förändring som betyder allt.

 160. För det andra är det här innan PCR.

 161. Analyserna gjordes med RNAse
  protection, vilket är en historia i sig.

 162. Just den här gelen
  gav upphov till en modell.

 163. Jag kallar det en "försiktig modell".
  Här är den sista figuren i artikeln.

 164. Det jag vill att ni ska förstå är
  att det inte stod nåt om transkription-

 165. -i titeln eller sammanfattningen.

 166. Återkopplingsmekanismen nämndes,
  men det stod inget om transkription.

 167. Vi föreställde oss att det kunde
  fungera på posttranskriptionell nivå.

 168. Kanske var det mRNA:ets
  halveringstid som reglerades-

 169. -och inte transkriptionen.

 170. Det kunde också vara indirekt.

 171. Antingen kunde period-proteinet
  påverka de här sakerna direkt-

 172. -eller påverka ett annat protein,
  som är den direkta regulatorn.

 173. Det mest indirekta sättet-

 174. -vore om period-proteinet
  påverkade beteendet-

 175. -som sen återkopplade och påverkade
  de molekylära oscillationerna.

 176. Så att beteendet skulle komma före
  och inte efter oscillationerna.

 177. Så vi var väldigt försiktiga-

 178. -och det visade sig att under
  de kommande två, tre åren-

 179. -skulle det komma fyra artiklar
  som mitt labb producerade.

 180. Den första var också om Pauls arbete.

 181. Den befäste återkopplingsmodellen
  och betonade transkription.

 182. Den första artikeln
  publicerades i PNAS.

 183. Det är intressant att nämna
  att det var svårt att få den publicerad.

 184. Alla antog att det var transkription-

 185. -men halva mitt labb hade jobbat med
  posttranskriptionell reglering i jäst-

 186. -så jag visste mycket väl
  att det inte behövde vara transkription.

 187. Den här artikeln visade-

 188. -att pre-mRNA,
  intronen som innehöll RNA-

 189. -också var underkastad cirkadiska
  oscillationer på i princip samma sätt.

 190. Dessutom kunde man ta
  genens promotorsekvens-

 191. -och placera den
  framför en rapportörgen-

 192. -i det här fallet
  kloramfenikolacetyltransferas, CAT-

 193. -och detta regulatoriska DNA-

 194. -oscillerade...

 195. Rapportör-RNA:et oscillerade på
  precis samma sätt som per-RNA:et.

 196. Man behövde bara DNA:et uppströms-

 197. -vilket verkligen visade
  att det troligtvis var transkription.

 198. Så modellen talade för transkription.

 199. Och under de kommande åren
  bekräftades modellen i tre artiklar.

 200. Den ena är vårt enda samarbete
  med Seymour Benzer

 201. Här användes
  immunelektronmikroskopi-

 202. -för att visa att period-proteinet
  verkligen fanns i cellkärnan.

 203. Om vi kontinuerligt
  överuttrycker proteinet...

 204. Det här gjordes av Huang Zeng-

 205. -som i dag är vetenskaplig ledare
  på Ellen Institute.

 206. Då förblev mRNA:et på väldigt
  låga nivåer och oscillerade inte-

 207. -vilket stämde överens
  med repressorfunktionen.

 208. Och slutligen
  har vi den homologa sekvensen-

 209. -mellan single-minded,
  period och ett tredje protein-

 210. -som kallades PAS-domänen.

 211. Det visade sig vara
  en dimeriseringsdomän.

 212. Det kunde förklara
  hur period fungerade som repressor-

 213. -genom att samverka med
  en positiv transkriptionsfaktor-

 214. -som innehöll en PAS-domän.

 215. Studien leddes av Josh Huang-

 216. -som också är
  en framstående neuroforskare i dag.

 217. Det ledde oss till modellen
  med negativ återkoppling-

 218. -på transkriptionsnivå.

 219. Kort innan det här vann jag ett vad
  mot Mike Young om en middag.

 220. Jag slog vad om att proteinets funktion
  skulle handla om genuttryck.

 221. Han betalade sin skuld,
  och det blev en underbar middag.

 222. Det var då som däggdjuren
  kom in i bilden-

 223. -när Joseph Takahashi
  och medarbetare-

 224. -genomförde en riktigt heroisk
  genetisk undersökning av möss-

 225. -som omfattade Konopka och Benzers
  ursprungliga forskning-

 226. -plus kloning, genetisk återställning
  och sekvensering av proteinet.

 227. De fick fram en mutant-

 228. -som kraftigt påverkade
  cirkadiska rytmer.

 229. Lyckligtvis för dem
  var den 25:e musen-

 230. -flera standardavvikelser från
  medelvärdet, den normala perioden.

 231. Här är vildtypen,
  och här är den muterade musen.

 232. De gav genen namnet Clock.

 233. Den visade sig vara en transkriptions-
  faktor innehållande en PAS-domän-

 234. -vilket spelar en roll
  i den här berättelsen.

 235. Samtidigt i mitt labb gjorde
  Ravi Alada och Joan Rutila-

 236. -en utdragen genetisk screening-

 237. -för att försöka hitta andra mutanter
  med cirkadisk funktion.

 238. Vi kände till Young-labbets
  fantastiska arbete-

 239. -och ville inte också leta efter
  mutationer som påverkar dygnsrytmen-

 240. -så vi tittade på arytmiska mutationer-

 241. -och de visade sig vara väldigt lätta
  att hitta, vi hade fler än fyrtio-

 242. -men det är väldigt svårt att veta
  vilka som är intressanta.

 243. Så vi gjorde en andra undersökning-

 244. -och tittade på vilka av mutanterna-

 245. -som hade icke-cykliska och låga
  nivåer av PER och TIM.

 246. Tanken var att om vi hade stött på
  vår positiva transkriptionsfaktor-

 247. -X:et i vårt diagram-

 248. -då borde vi se avsaknad
  av cykler samt låga nivåer.

 249. Vi hittade bara tre mutantstammar-

 250. -som uppfyllde kriterierna.
  Två av dem var alleler av Cycle-

 251. -eller Bmal, ortologen hos däggdjur-

 252. -och en var en allel av Clock.

 253. Vi hade alltså slutit cirkeln,
  om man så vill-

 254. -och lyckats identifiera
  den positiva transkriptionsfaktorn-

 255. -heterodimeren
  som ger upphov till PER och TIM-

 256. -vilket undertrycker CLK/CYC-

 257. -och tre av dessa fyra proteiner
  fungerar på samma sätt hos däggdjur.

 258. Detta har bevarats
  under 550 miljoner år av evolution-

 259. -sen flugor och däggdjur
  gick åt skilda håll.

 260. De finns i den gemensamma
  förfadern som levde för länge sen.

 261. Nu fokuserar jag förstås
  på transkriptionell reglering-

 262. -men det finns en hel värld
  av posttranskriptionell reglering-

 263. -som Mike kommer att ta upp-

 264. -till exempel funktionen
  hos timeless och doubletime-

 265. -gener som isolerades i hans labb.

 266. Det här är nu ett vanligt tema,
  som ni redan har hört...

 267. ...bland cirkadiska oscillatorer
  - Neurospora, växter, möss...

 268. En aktivator ger upphov till
  syntes av en repressor-

 269. -som sen ökar i koncentration.

 270. Sen återkopplar repressorn
  till aktivatorn i cellkärnan-

 271. -och slår av syntesen av repressorn.

 272. Budbärar-RNA:et och proteinerna
  sönderfaller-

 273. -och hela systemet börjar om på nytt.

 274. Jag ska bara
  snabbt nämna nåt samtida-

 275. -bara för att visa
  att det finns mer att utforska här...

 276. Det här är
  en ChIP-sekvenseringsdiagram.

 277. ...för eventuella aktiva forskare
  i publiken.

 278. Den visar sex perioder-

 279. -från morgonen
  genom dagen till kvällen.

 280. Och här har vi samverkan
  av TIM eller PER-

 281. -med DNA:ets uppströms region,
  med så kallade E-boxar.

 282. Här samverkar repressorerna.

 283. De svarta pilarna visar tiden
  då Clock, eller den positiva faktorn-

 284. -påverkar samma regioner.
  Det finns förstås en fördröjning-

 285. -mellan interaktionen med aktivatorn
  och sen med repressorerna.

 286. Dessa ökar i antal och interagerar sen
  för att slå av transkriptionen.

 287. Och det visar sig vara
  väldigt intressant-

 288. -att om man gör
  precis samma sorts analys-

 289. -men använder masspektrometri
  för att identifiera proteinerna-

 290. -som är associerade med
  CLK/CYC-komplexet på kromatin-

 291. -att det finns en mycket mer diskret
  interaktion med PER och TIM-

 292. -vid maximal repression.

 293. Så vid ChIP-sekvensering interagerar
  proteinerna kontinuerligt-

 294. -och med masspektrometri finns det
  en mycket mer diskret interaktion.

 295. Så det händer nåt väldigt annorlunda
  vid en särskild tid på kromatin-

 296. -som har att göra
  med detta repressionssteg.

 297. Jag ville bara säga lite
  om den här sortens analys.

 298. Utöver återkopplingsmekanismen...

 299. Jag vill bara tala kort om-

 300. -att vi och andra
  har försökt ta itu med-

 301. -frågan om hur mycket oscillation
  som egentligen förekommer.

 302. I en artikel från 2001
  gjorde vi två fynd.

 303. Det ena är att det finns en stor mängd
  cykliska RNA i flughuvuden-

 304. -långt utöver den här begränsade
  återkopplingsmekanismen.

 305. Det andra är att inga
  av dessa oscillationer av RNA-

 306. -sker utan
  ett funktionellt CLK/CYC-komplex.

 307. Återkopplingen befinner sig alltså
  verkligen högst upp i en hierarki-

 308. -som ger upphov till
  ett stort antal oscillerande transkript.

 309. Den rådande synen, om man ska
  förklara det med en teckning-

 310. -är att för återkopplingsmekanismen
  som reglerar tiden-

 311. -finns det ett litet eller kanske stort
  antal direkta målgener.

 312. Däribland finns
  andra transkriptionsfaktorer-

 313. -och dessa leder till-

 314. -oscillation hos sekundära målgener-

 315. -och yttre effekter.

 316. Det är den här idén-

 317. -ihop med att det hos däggdjur,
  och även flugor-

 318. -finns klockor i all vävnad...

 319. Det är inte bara i hjärnan,
  utan i levern, njurarna, binjurarna-

 320. -bukspottskörteln, huden, lungorna,
  hjärtat och så vidare.

 321. Det är det faktum
  att det finns klockor överallt...

 322. Det är nog Ueli Schibler
  som ska ha det mesta av äran-

 323. -för att han visade detta
  i ett inflytelserikt experiment.

 324. Och kombinationen
  av dessa många oscillatorer-

 325. -som återkopplingsmekanismen
  producerar-

 326. -och de många olika vävnader
  i vilka detta förekommer-

 327. -ger upphov till följande faktum:

 328. I hela däggdjursorganismen-

 329. -styr cirkadiska rytmer mer
  än 50 procent av alla genuttryck.

 330. Så hälften
  av de 25 000 gener som vi tillverkar-

 331. -regleras av den cirkadiska klockan.
  Det är på grund av detta-

 332. -som den här bilden
  faktiskt är vettig.

 333. Alla möjliga fenomen
  som intresserar oss-

 334. -däribland sömn,
  som Mike Young ska berätta om-

 335. -metabolism och allt möjligt-

 336. -regleras av den cirkadiska klockan.

 337. Jag ska bara säga,
  vilket nämndes i presentationen-

 338. -att mitt nuvarande intresse
  är de 75 nervceller-

 339. -som är aktiva i flughjärnan,
  de röda nervcellerna här-

 340. -i vilka samma cirkadiska
  återkopplingsmekanism är synkad.

 341. Frågan som vi är fokuserade på-

 342. -är hur dessa nervceller ger upphov till
  detta väldigt komplicerade beteende-

 343. -som kännetecknar bananflugan
  och många andra insekter:

 344. En aktivitetstopp på förmiddagen
  och siesta mitt på dagen.

 345. Som Jeff var inne på
  är bananflugorna väldigt smarta.

 346. Sen en aktivitetstopp på kvällen
  och sömn på natten.

 347. Hela beteendeprofilen styrs
  av dessa 75 nervceller.

 348. Jag har också blivit
  pseudo-neuroforskare.

 349. Vi är intresserade av
  hur vi ska analysera-

 350. -aktiviteten i diskreta nervceller-

 351. -när flugorna är vakna,
  springer omkring och gör saker.

 352. Hur kan man analysera aktiviteten
  under dessa obundna förhållanden?

 353. Aktiviteten hos väldigt
  diskreta grupper av neuroner.

 354. Jag ska ägna de sista minuterna-

 355. -åt några filosofiska kommentarer-

 356. -och försöka prata om varför jag får
  det här fantastiska priset.

 357. Vad har jag egentligen bidragit med?

 358. Som Jeff sa är det de "faktiska
  forskarna" som egentligen gör arbetet.

 359. En forskningsledare
  som är det minsta introspektiv-

 360. -frågar sig detta emellanåt,
  och särskilt vid tillfällen som detta.

 361. Jag är ihärdig, utan tvekan.
  Det är en egenskap som jag besitter.

 362. I många år jobbade jag med jäst
  och posttranskriptionell reglering.

 363. Men jag hade inte två labb,
  utan ett labb med två teman-

 364. -och människorna blandades.

 365. Att känna till neukleinsyror
  var till stor nytta för vår forskning-

 366. -dels experimentellt sett-

 367. -som vid RNAse protection-analyse-
  som Paul Hardin gjorde.

 368. -och dels har vi min utbildning.

 369. Frågan om cirkadiska rytmer hade
  dominerats av neurovetenskapen-

 370. -och neuroforskare intresserar sig
  för händelser på millisekundnivå-

 371. -men det verkade orimligt för fenomen
  som följer 24-timmarscykler.

 372. Däremot är halveringstiden för RNA
  och proteiner rimliga kandidater.

 373. Och det var med den kunskapen
  som en del av detta arbete gjordes.

 374. Sen var jag förstås smart nog-

 375. -att låta
  begåvade människor vara i fred-

 376. -så att de kunde göra framsteg.

 377. Det krävs mycket tur-

 378. -både i arbetet och i livet.

 379. Min attaché den här veckan
  heter otroligt nog Per.

 380. När han presenterade sig sa jag:

 381. "Jag lever ett mirakulöst liv!
  Det här kan omöjligen vara sant."

 382. Det är alltså smeknamnet
  för genen som vi jobbade på.

 383. Lite mer konkret:

 384. Vid Brandeis kom jag i kontant
  med genetiken.

 385. Jag var inte genetiker.

 386. Jeff var en av flera personer där
  som var intresserade av genetik.

 387. Hybrid-DNA-teknik kom
  precis vid rätt tid för vår karriär.

 388. Till filmfantasterna här,
  och Jeff kom med den här metaforen-

 389. -kan jag säga
  att hybrid-DNA var vår Ingrid Bergman.

 390. Och för att ta ett citat ur Casablanca:

 391. "Av alla barer i alla städer i världen
  promenerade hon i på vår."

 392. Bröderna Epstein,
  som skrev manuset till "Casablanca"-

 393. -hade två olika slut.

 394. I ett av dem går Rick Blaine ombord
  planet med Ingrid Bergman-

 395. -och vi är i Stockholm,
  så vi fick det lyckliga slutet.

 396. Återkopplingsmekanismen var
  korrekt och generell.

 397. Det kunde man inte veta.

 398. Det finns massor av cyklisk RNA.

 399. Det mesta av djurs fysiologi står under
  cirkadisk kontroll. Vem kunde ana det?

 400. Vem kunde ana
  att det skulle visa sig vara så.

 401. Jag hade turen att få finansiering av
  fantastiska framsynta organisationer:

 402. HHMI, NIH... Mitt universitet
  är en underbar meritokrati-

 403. -liksom de här organisationerna,
  och min omgivning var fantastisk.

 404. Jag har redan nämnt att det är
  medarbetarna som gör jobbet.

 405. Och förstås vänskap och samarbete
  med Jeff Hall under en lång tid.

 406. Därför kunde vi slå ihop våra labb.

 407. Jag fick arbeta med Ralf Stanewsky
  och John Ewer från hans labb-

 408. -och var mentor åt John.

 409. Patrick Emery i mitt labb
  samarbetade med Ralf-

 410. -när de klonade kryptokrom.

 411. Sen finns det ett starkt inslag
  av vänskap.

 412. Vi har stora olikheter
  i våra personligheter, skulle jag säga-

 413. -men vi bejakar dem.

 414. Det har nog varit en tillgång
  i vårt arbete-

 415. -och har utan tvekan berikat mitt liv.

 416. Ralph Greenspan säger att vi
  påminner om Gilbert och Sullivan-

 417. -som kan vara musikens
  mest produktiva duo-

 418. -och de drev varandra till vansinne
  när de samarbetade.

 419. Här är en lista
  över dem som jag har arbetat med.

 420. Jag vill särskilt nämna
  Ravi, Isaac, Patrick, Josh Huang-

 421. -Xin, Pranitha...
  Dessa var med i början.

 422. Joan Rutila, Wei-Qing, Qiang,
  Hongkui och Larry Zwiebel.

 423. De bidrog till den tidiga delen
  av den här berättelsen.

 424. Jag hade som sagt ett jästlabb.

 425. Många av dem har blivit berömda, och
  de var avgörande för mina framgångar.

 426. En av jästmänniskorna blev min fru,
  Nadja Abovich.

 427. Här har vi Nadja och mig
  med våra två döttrar.

 428. Som en del vänner till mig
  tycker om att säga:

 429. Utan dem hade jag inte bara
  inte stått här, utan jag vore död.

 430. Slutligen ska jag använda Nadja
  som övergång för att säga-

 431. -att jag ser vetenskapen
  som ett väldigt romantiskt yrke.

 432. Man vet aldrig vad man ska upptäcka.
  Varje dag är ett äventyr.

 433. Det är verkligen ett privilegium
  och en glädje. En kärlekshistoria.

 434. Jag ska avsluta i den andan
  med en kort dikt-

 435. -som finns i Ralph Greenspans bok
  "Fly Pushing"-

 436. -och är skriven av hans fru Dani.

 437. "O genotyp, O fenotyp.
  Han henne en kyss i hast ger"

 438. "och skyndar till sin andra kärlek,
  Drosophila melanogaster"

 439. Tack så mycket!

 440. Översättning: Richard Schicke
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Michael Rosbash, medicin

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Michael Rosbash, en av årets tre Nobelpristagare i fysiologi eller medicin, berättar om sitt forskningsarbete som lett fram till upptäckten av den biologiska klocka som styr sömn, hormonnivåer, kroppstemperatur och ämnesomsättning. Hans forskning har bland annat visat på ett starkt samband mellan väl fungerande dygnsrytm och hälsa. Inspelat i Aula Medica i Solna den 7 december 2017. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Ämnen:
Biologi
Ämnesord:
Biologi, Fysiologi, Medicin, Naturvetenskap, Nobelpriset i fysiologi eller medicin, Nobelpristagare
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2017

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2017

Nobelföreläsning i litteratur 2017

Hur skulle den skrivna skönlitteraturen ha en chans att mäta sig med filmens och televisionens slagkraft om den inte kunde erbjuda något unikt, något som andra gestaltningar inte kunde ge? Detta frågade sig Kazuo Ishiguro tidigt i sitt författarskap. Hör 2017 års Nobelpristagare i litteratur berätta om hur han inspirerades att skriva romaner som "Återstoden av dagen", "Never Let Me Go" och "Begravd jätte". Sara Danius introducerar. Inspelat på Svenska Akademien i Stockholm den 7 december 2017. Arrangör: Nobelstiftelsen och Svenska Akademien.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2017

Jeffrey C Hall, medicin

Sedan länge har det varit känt att växter, djur och människor har en inre biologisk klocka. Genom experiment på bananflugor har årets tre amerikanska Nobelpristagare kartlagt de gener som ligger bakom och styr vår dygnsrytm. Jeffrey C. Hall berättar om sina upptäckter. Inspelat i Aula Medica i Solna den 7 december 2017. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2017

Michael Rosbash, medicin

Michael Rosbash, en av årets tre Nobelpristagare i fysiologi eller medicin, berättar om sitt forskningsarbete som lett fram till upptäckten av den biologiska klocka som styr sömn, hormonnivåer, kroppstemperatur och ämnesomsättning. Hans forskning har bland annat visat på ett starkt samband mellan väl fungerande dygnsrytm och hälsa. Inspelat i Aula Medica i Solna den 7 december 2017. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2017

Michael W Young, medicin

2017 års Nobelpristagare i medicin, Michael W. Young, berättar om hur han byggde vidare på sina kollegors upptäckt. Jeffrey Halls och Michael Rosbash upptäckte den gen som ligger bakom dygnsrytmen som allt levande har. De tre forskarna kunde genom försök på bananflugor kartlägga och identifiera generna och mekanismerna som styr det självreglerande urverket i våra celler. Inspelat i Aula Medica i Solna den 7 december 2017. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2017

Rainer Weiss, fysik

Rainer Weiss berättar om forskningen som lett till Nobelpriset i fysik 2017. Den 14 september 2015 observerades för första gången universums gravitationsvågor. Vågorna, som Albert Einstein förutspådde hundra år tidigare, kom från en kollision mellan två avlägsna svarta hål. Det tog 1,3 miljarder år för vågorna att färdas till LIGO-detektorn i USA. Gravitationsvågor är ett helt nytt sätt att se de våldsammaste händelserna i rymden, och testa gränserna för vårt vetande. Inspelat den 8 december 2017 på Stockholms universitet, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2017

Barry C Barish, fysik

Barry C. Barish berättar om forskningen som lett till Nobelpriset i fysik 2017. Den 14 september 2015 observerades för första gången universums gravitationsvågor. Vågorna, som Albert Einstein förutspådde hundra år tidigare, kom från en kollision mellan två avlägsna svarta hål. Det tog 1,3 miljarder år för vågorna att färdas till LIGO-detektorn i USA. Gravitationsvågor är ett helt nytt sätt att se de våldsammaste händelserna i rymden, och testa gränserna för vårt vetande. Inspelat den 8 december 2017 på Stockholms universitet, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2017

Kip S Thorne, fysik

Kip S. Thorne berättar om forskningen som lett till Nobelpriset i fysik 2017. Den 14 september 2015 observerades för första gången universums gravitationsvågor. Vågorna, som Albert Einstein förutspådde hundra år tidigare, kom från en kollision mellan två avlägsna svarta hål. Det tog 1,3 miljarder år för vågorna att färdas till LIGO-detektorn i USA. Gravitationsvågor är ett helt nytt sätt att se de våldsammaste händelserna i rymden, och testa gränserna för vårt vetande. Inspelat den 8 december 2017 på Stockholms universitet, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2017

Richard Henderson, kemi

Nobelpriset i kemi 2017 tilldelades Jacques Dubochet, Joachim Frank och Richard Henderson för utveckling av kryoelektronmikroskopi för högupplösande strukturbestämning av biomolekyler i lösning. Metoden har tagit biokemin in i en ny era. Här berättar Richard Henderson om sin forskning. Inspelat den 8 december 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2017

Jacques Dubochet, kemi

Nobelpriset i kemi 2017 tilldelades Jacques Dubochet, Joachim Frank och Richard Henderson för utveckling av kryoelektronmikroskopi för högupplösande strukturbestämning av biomolekyler i lösning. Metoden har tagit biokemin in i en ny era. Här berättar Jacques Dubochet om sin forskning. Inspelat den 8 december 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nobelföreläsningar 2017

Joachim Frank, kemi

Nobelpriset i kemi 2017 tilldelades Jacques Dubochet, Joachim Frank och Richard Henderson för utveckling av kryoelektronmikroskopi för högupplösande strukturbestämning av biomolekyler i lösning. Metoden har tagit biokemin in i en ny era. Här berättar Joachim Frank om sin forskning. Inspelat den 8 december 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Du har miljontals bakterier i munnen

Är bakterier i munnen bra eller dåligt? Forskaren och tandläkaren Daniel Jönsson talar om hur munnen påverkas av vanor, kost, gener och hälsa. Bakterierna i munnen gör att det blir svårare för andra bakterier, virus och svampar att angripa. Vad händer om vi inte sköter munhygienen och placket växer? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Vad behöver man egentligen veta?

Det finns högstadieelever som tror att barn kläcks ur ägg. Andra experimenterar med avancerat sex på webben. Klarar skolans sex- och samlevnadsundervisning av att tillgodose ungdomars enormt skiftande behov av kunskap och vägledning?

Fråga oss