Titta

Lärlabbet

Lärlabbet : På väg bort?Dela
 1. Skolfrånvaro innebär stora utmaningar
  för hela skolan-

 2. -oavsett om det handlar om långvarig
  frånvaro eller ströfrånvaro.

 3. Hur kan du som lärare upptäcka elever
  på väg bort och främja närvaro?

 4. När vi sätter eleven och elevens
  behov i fokus krävs det mycket jobb-

 5. -men det ger ett gott resultat.

 6. Min erfarenhet är att när jag
  har en relation med mina elever-

 7. -då kan lärande inträffa.

 8. När du ser
  att en elev är borta återkommande-

 9. -ska du aktivera dig som lärare
  och signalera vikten av närvaro.

 10. Lärare behöver föräldrar,
  och föräldrar behöver lärare.

 11. Man har bevisat
  att föräldraengagemang-

 12. -ger mer jämlika villkor
  i utbildningen.

 13. Välkomna! Kom in!

 14. Ett av sätten vi jobbar för
  att minska problematisk frånvaro-

 15. -är det vi kallar för "skolkärlek".

 16. Då såg vi... När vi började jobba
  på det här sättet-

 17. -med "studiegården" och ett
  professionellt bemötande av eleverna-

 18. -då såg vi att den gruppen minskade.

 19. Vi såg att resultaten gick upp, och
  vi fick högre meritvärden i betyg.

 20. Vi såg
  att andelen "hemmasittare" minskade.

 21. Då säger vi:
  "Klara, färdiga, plugga!"

 22. Skolkärlek är ett förhållningssätt
  som ska genomsyra alla lektioner.

 23. Det består av
  ett professionellt bemötande-

 24. -en uppriktig nyfikenhet
  på varje elev-

 25. -en förmåga
  att sätta elevens behov i fokus-

 26. -en förmåga att vara flexibel
  kring varje elev.

 27. Det bygger på tätt samarbete med EHT.

 28. Det bygger på tidiga orosanmälningar
  om man som lärare ser nånting.

 29. Det kan vara att man inte når målen
  i nåt ämnesområde.

 30. Det kan vara att nån börjar ta många
  sovmorgnar och sen inte kommer alls.

 31. Det kan vara nån
  där humöret plötsligt ändras.

 32. Små tecken som gör att vi ser
  att nåt inte stämmer-

 33. -och vi kan inte lösa det
  i arbetslaget.

 34. Har vi en snabb kommunikation med
  EHT, kan vi snabbare ta tag i det.

 35. Fördelen är att olika professioner
  kan se på elevens behov.

 36. Det är lätt som lärare
  att utgå från en klass.

 37. Det är läraren och det är klassen.

 38. Vi har vänt på perspektiven
  och utgår från varje individ-

 39. -eftersom de är så olika
  och har olika behov.

 40. Olika behov av att bli sedd
  och olika behov av att få stöd.

 41. Vi har märkt att när vi sätter
  eleven och elevens behov i fokus-

 42. -krävs det mycket jobb,
  men det ger ett gott resultat.

 43. Vi ser att vi når fler-

 44. -och vi ser att våra elever
  trivs väldigt bra i skolan.

 45. Det är svårt att sätta ord på
  en sån mjukvara-

 46. -men ett professionellt bemötande
  handlar om att se varje elev-

 47. -vara uppriktigt nyfiken
  på individen-

 48. -och att lägga det där lilla extra.

 49. Det kan vara en liten grej
  som att fråga hur det var i helgen-

 50. -eller hur det gick med de där orden.

 51. Det är inte rätt sida,
  men det är rätt rubrik.

 52. Det kan ha blivit nåt knas i frågan.

 53. Studiegården är schemalagd tid
  med pedagog som varje klass har.

 54. Till studiegården kommer man med
  uppgifter man inte har hunnit göra.

 55. Det kan vara ett prov eller
  en inlämning som man har missat.

 56. Det kan vara ett ställe
  där man kan jobba vidare-

 57. -med nåt man behöver extra stöd i
  med hjälp av pedagog.

 58. Det är ett ställe där man kan sitta
  i lugn och ro och prata med en vuxen-

 59. -och känna sig sedd
  och uppmärksammad.

 60. Studiegården kan man se
  som en del i "skolkärlek".

 61. Det är en plats där man som elev har
  chans att få extra stöd av pedagog-

 62. Chans att ta i kapp, chans att jobba
  lite djupare med nånting-

 63. -chans att utveckla en förmåga
  som man inte hinner på lektionstid.

 64. Förlåt, nu var jag otydlig.
  Jag menar det.

 65. Hur god pedagog jag än är, och hur
  mycket ämneskunskaper jag än har-

 66. -så är det svårt
  att få en lärandesituation-

 67. -om jag inte har
  en relation med mina elever.

 68. Min erfarenhet är att när jag har
  en relation med mina elever-

 69. -då kan lärande inträffa.

 70. Ofta kan man se att det börjar med
  ströfrånvaro eller sen ankomst.

 71. Sen blir det lite fler dagar,
  och sen blir det en vecka.

 72. Det kommer orosanmälningar
  att det inte funkar på en lektion-

 73. -eller att en elev inte klarar av
  att undervisas.

 74. Den här personen klarar inte... Vi
  får inte han eller hon till lärande.

 75. Jag tänker också att-

 76. -eftersom vi lägger mycket
  tid och kraft på relationsbygge...

 77. Har man en relation med en elev
  är det lättare att uppfatta signaler-

 78. -som avviker från det som har varit
  normaltillståndet när det har funkat.

 79. Jag vill ha reda på tidigt
  när det inte gick vägen-

 80. -annars kan det kännas motigt
  att höra av sig till sin chef.

 81. När det blev nånting positivt
  med att tala om att:

 82. "Jag vill ha hjälp"...

 83. Det tyckte jag gjorde en svängning
  i hur vi fick grepp om-

 84. -hur vi i elevhälsan
  skulle ta oss an fall på individnivå-

 85. -och hur vi skulle lägga kartan
  för mönster.

 86. Det är avgörande att det händer fort,
  att vi agerar fort-

 87. -att vi säger: "Nu känner jag oro för
  dig, Lisa, att du har varit borta."

 88. Att de känner att vi märker
  på en gång om nåt inte är bra.

 89. Det händer nåt magiskt när vi kan
  sätta in ett specialpedagogiskt-

 90. -skolkurativt-, medicinskt-
  och skolpsykologiskt perspektiv-

 91. -och att vi har plockat in
  lärarperspektivet i elevhälsan.

 92. Det har ökat förtroendet för
  vad vi som grupp kan göra.

 93. För att främja närvaro krävs tydlig
  struktur för närvaroregistrering.

 94. Det är viktigt
  med goda relationer lärare/elev-

 95. -och en fungerande samverkan
  med vårdnadshavare.

 96. Det menar Malin Gren Landell
  som är psykolog-

 97. -och regeringens särskilda utredare
  kring elevfrånvaro.

 98. Du har lett en statlig utredning
  kring elevfrånvaro.

 99. Det är en stor andel elever som inte
  når behörighet till gymnasiet.

 100. En förklaring är
  att man har problematisk frånvaro-

 101. -att man inte är i skolan
  i den utsträckning man behöver.

 102. Man har sett
  att det är en oroväckande hög andel.

 103. Då valde man från regeringen
  att belysa frågan med en utredning.

 104. Vad såg ni, då?
  Vad drog ni för slutsatser?

 105. Närvaroregistreringen
  behöver bli mycket bättre.

 106. Det är inte en administrativ uppgift.
  Det handlar om att se elever.

 107. Att förstå som lärare
  hur viktigt det är-

 108. -att jag tar ansvar för
  närvaroregistrering är en grundbult.

 109. Att eleven blir sedd.

 110. Det handlar också om schemaläggning,
  att inte ha håltimmar-

 111. -utan att hålla
  ett sammanhållet schema.

 112. Det handlar också om att ha
  en bra samverkan med elevhälsan-

 113. -men även överlämningar
  när eleven byter skola.

 114. Att mottagande skola får veta om
  det har varit problem med frånvaro.

 115. "Vad kan vi göra som funkade bra?"

 116. Vilka signaler
  behöver man reagera på?

 117. När du ser att en elev är borta
  återkommande ska du aktivera dig-

 118. -och fråga eleven
  och visa att du bryr dig.

 119. Ta reda på vad det kommer sig
  att frånvaron finns.

 120. Det kan även vara giltig frånvaro.

 121. Vi har många fall där giltig frånvaro
  sen har blivit ett stort problem-

 122. -med till exempel psykisk ohälsa
  och en stor frånvaro.

 123. I utredningen har vi sett
  att de skolor som ringer hem-

 124. -även vid giltig frånvaro
  och ställer rutinfrågor...

 125. "Vi ringer alltid
  när man har varit borta två dagar."

 126. "Vi vill hjälpa dig så att du
  inte kommer efter i skolan."

 127. Responsen de har fått från föräldrar
  är: "Vad skönt att ni ringde."

 128. Du pratar om att främja närvaro.
  Vad innebär det?

 129. Det finns mycket forskning
  om skolklimat.

 130. Där ingår relationen lärare/elev-

 131. -att skapa ett bra klimat där både
  lärare och elever känner sig trygga.

 132. Det kan handla om bullernivåer-

 133. -eller miljöer som är bra
  om man har astma och allergi.

 134. Väldigt mycket handlar om
  att ha en NPF-vänlig miljö-

 135. -anpassad till en neuropsykiatrisk
  funktionsnedsättning.

 136. När man tar reda på hur det är på
  skolan, ska man involvera eleverna.

 137. Sen handlar det om
  att samarbeta med föräldrar-

 138. -och betona vikten av närvaro.

 139. Hur kan man stötta en elev
  som jag känner är på väg bort-

 140. -som har
  en begynnande problematisk frånvaro?

 141. Där du har uppmärksammat?

 142. För en enskild elev handlar det om-

 143. -att skolan tar reda på varför
  det är svårt att komma till skolan.

 144. Vad är det som kärvar?

 145. Många elever vittnar om
  att de inte har fått nån utredning.

 146. De har inte gjort nån kartläggning.
  Man har gissat.

 147. Då handlar det om att fånga eleven
  och ha ett samtal.

 148. Det är bra om man gör det som lärare.

 149. "Jag har sett att du är borta på
  torsdagar eller de här lektionerna."

 150. Som lärare kan man säga: "Jag
  kan hjälpa dig att hämta igen det."

 151. "Du kan få extra tid på dig med det."

 152. Då kan man troligen hejda
  den där frånvaron.

 153. Koll och uppföljning
  ser jag som en grundgrej.

 154. Vi kan inte bara gå och ha
  bra bemötande. Vi måste ju ha koll.

 155. Jag tänker på hur vi jobbar
  med koll och uppföljning.

 156. Att elevhälsan får ses varje vecka-

 157. -att det finns tid avsatt
  att gå igenom veckans oro.

 158. Och att vi tar oss tid för att se
  mönster på en övergripande nivå.

 159. Jag tycker att vi har lärt oss mycket
  på de dagarna-

 160. -så att vi har kunnat vässa de här
  bubblorna och samverka bättre.

 161. Framgångsfaktorerna är alltså-

 162. -flexibilitet, samverkan, koll,
  uppföljning och bemötande.

 163. Det är jobbigt att slitas mellan
  ämnes- och relationsperspektiv.

 164. Elevhälsa och rektor
  kan fylla en kompletterande funktion-

 165. -i stället för att hamna
  i konkurrerande perspektiv.

 166. Det är inte alltid lätt att lyfta
  perspektivet från klassrummet.

 167. Det...

 168. Det är bra för då kan jag fokusera
  mer på vad jag är satt att göra.

 169. Så, absolut.

 170. Vad blir viktigt när vi märker att en
  elev är på väg att halka ur skolan?

 171. Att kroka arm med förälder
  är viktigt.

 172. Vi har inte alltid förstått det,
  men vilken skillnad det blir!

 173. Det kan bli väldigt konkret.
  Jag har åkt och hämtat elever.

 174. -Och SMS.
  -Ja. Aldrig sluta hamra.

 175. Även om det är svårt i situationen.

 176. Eleven tycker att den har den
  jobbigaste mentorn i hela världen.

 177. "Jag vill inte prata med dig!"

 178. -Men det hjälper.
  -Ja.

 179. Att vi hugger direkt och inte
  ger oss. De säger fula saker-

 180. -men med ett professionellt bemötande
  rinner det av.

 181. Jag tänker också
  att man skämtar om begreppet.

 182. När du kommer och frågar vad de gör.

 183. "Skolkärlek!" säger de
  när de pucklar på varandra.

 184. "Vad gör ni?"
  "Skolkärlek!"

 185. Det är viktigt att vi kartlägger
  varför de inte kommer till skolan.

 186. Vilka lektioner är det
  som inte klickar? Vad hände i går?

 187. Att man verkligen frågar eleven
  och inte generaliserar skolkare.

 188. Vad har den här individen att säga?
  Att man lyssnar.

 189. Ofta får man kloka svar.

 190. Mycket handlar om att låta elever
  känna att de blir sedda.

 191. -Det är ju ganska enkelt.
  -Egentligen är det det.

 192. -Är det det för alla?
  -Jag tror att man kan träna sig.

 193. Man är den sista att upptäcka
  om man inte har ett bra bemötande.

 194. Du mäter regelbundet om eleverna
  tycker att de är i ett bra bemötande.

 195. Du frågar också lärare,
  och där blir det en glipa ibland.

 196. Hur ska man ta upp det med en person?
  Det brottas vi lite med.

 197. Vilken typ av samtal hjälper en vuxen
  människa att vilja göra annorlunda?

 198. Vi utsätter ju eleverna för det.
  De blir bedömda.

 199. Vi lever i en bedömningskultur.

 200. Vi jobbar i skolan. Det ÄR
  frustrerande, jobbigt och komplext.

 201. -Men ibland är det härligt också.
  -Ganska ofta.

 202. Det är viktigt att konstatera
  att det kan vara så.

 203. Det skulle vara härligt
  att göra det mer som en manual.

 204. Vad ska man jämföra det med?

 205. En åtgärdslista. Hur vet du att du
  är bra på skolkärlek och bemötande?

 206. Det går inte att säga "le"
  och "sträck på ryggen."

 207. Det handlar om en anda man skapar,
  ett ömsesidigt trevligt klimat.

 208. Det handlar inte om att vara kompis.
  Ordet "professionell" är viktigt.

 209. Om de säger tokiga grejer,
  är vi ändå vuxna.

 210. Att man säger att nåt inte är okej.

 211. Den kritik det får är att det är
  lull-lull. Kompis ska man inte vara.

 212. Vi har en ämneskompetens
  som är reglerad med en legitimation-

 213. -som visar att lärare
  är förmögna att undervisa.

 214. Tänk om vi kunde få en relations-
  legitimation och relationskompetens!

 215. Jag heter Indra Costermans
  och jobbar på "The School Bridge."

 216. Det är en organisation
  som erbjuder stöd-

 217. -till skolor, lärare, föräldrar
  och elever-

 218. -både i grundskola och på gymnasiet.

 219. Vi har många olika projekt. Nästan alla
  inkluderar föräldraengagemang-

 220. -som ett sätt att främja
  jämlika villkor inom utbildning.

 221. Det är också ett bra sätt
  att främja skolnärvaro.

 222. Vi har mer än 170 nationaliteter
  där 1 av 5 barn lever i fattigdom.

 223. Lärare undervisar, men i det
  sammanhanget räcker inte det.

 224. Man måste bygga en god relation
  med elever och föräldrar-

 225. -och skapa förtroende.

 226. Vi fokuserar på socialt utsatthet, då
  utbildning är ett sätt att bryta det.

 227. Socialt utsatta barn föds in
  i en miljö fylld av svårigheter.

 228. De saknar många möjligheter.

 229. Lärare kan få vågskålen att väga över
  till förmån för de här barnen.

 230. När en skola ber om samarbete-

 231. -försöker vi få en bild av relationen
  mellan skola och föräldrar.

 232. När vi arbetar på ett projekt-

 233. -vill vi få insyn i alla aktiviteter som
  skolan organiserar för föräldrar.

 234. Vi ber om feedback
  från lärare, föräldrar-

 235. -och lägger samman det
  med våra egna intryck-

 236. -för att förbättra skolans policy
  om hur de samarbetar med föräldrar.

 237. Skolan kan till exempel organisera
  ett öppet klassmöte där vi är med.

 238. Vi observerar och fokuserar även
  på skolans goda praktiker.

 239. Hur de motiverar lärare och bygger
  en bra relation med föräldrar.

 240. Hur man kommunicerar tydligt
  med ord som alla förstår.

 241. Vissa föräldrar kan inte språket.

 242. De kan ha samma modersmål,
  men det kan vara svåra ord.

 243. Är de rädda att komma till skolan-

 244. -eftersom skolan bara kontaktar dem
  när de har dåliga nyheter?

 245. Vi föreslår andra aktiviteter
  och andra sätt att kommunicera.

 246. Lärare behöver föräldrar,
  och föräldrar behöver lärare-

 247. -så det handlar om motivation, om
  att välja rätt inriktning i skolan.

 248. Föräldrar och lärare behöver varann.

 249. Man har bevisat
  att föräldraengagemang-

 250. -ger mer jämlika villkor
  i utbildningen.

 251. Att skapa en god relation
  med föräldrar är inte så svårt.

 252. Det handlar om
  hur man positionerar sig.

 253. Det handlar om
  att hälsa utanför skolan-

 254. -eller om att ta en kaffe ihop.
  Ni kallar det för "att fika".

 255. Om relationen med föräldrarna är bra,
  kan man prata om svåra saker också.

 256. Man kan prata om läxor-

 257. -eller om resultat som inte är så bra,
  och man kan samarbeta.

 258. När ett barn ser att föräldrarna
  har en bra relation med skolan-

 259. -arbetar de hårdare
  och trivs bättre i skolan.

 260. Tack vare den känslomässiga
  relationen med skolan-

 261. -går lärandet bättre.

 262. Jag tänker att när man upprättar ett
  åtgärdsprogram ska eleven vara med.

 263. Som vi har pratat om flera gånger.

 264. Det är viktigt att höra hur eleven
  tänker. Vad den känner och tycker.

 265. Och föräldrarna.

 266. Mentorn har ett viktigt uppdrag
  i hela den processen-

 267. -i att vara den som stöttar eleven
  och är länken mellan skola och hem-

 268. -och är den som följer processen.

 269. Specialpedagog. Ibland kan
  skolsköterska och kurator vara med.

 270. Det är olika, men det är lagarbete
  att plocka dem som behövs.

 271. -Det tycker jag också.
  -Du vill ju gärna vara med.

 272. Många gånger är det olika språk som
  ska översättas för att få ihop det.

 273. Specialpedagogens roll
  blir många gånger att lyssna på-

 274. -både hur eleven upplever bristen
  men också läraren-

 275. -och se vad som fattas.

 276. Jag behöver vara med
  eftersom jag många gånger behöver...

 277. Det är sällan en attitydfråga.
  Det behövs förändringar runt en elev-

 278. -som kostar pengar
  eller kräver en annan organisation.

 279. Det vi ser är att alla våra elever
  och elever med ökad frånvaro-

 280. -är ju tydlighet i det vi gör.

 281. Vi behöver ha ett tydligt upplägg
  där det är tydligt vad som förväntas.

 282. Hur man förväntas ta sig dit,
  och hur vi kan jobba tillsammans.

 283. Det är härligt
  att vi kan vara flexibla.

 284. "Okej, du har svårt att sitta
  i den stora gruppen."

 285. Att vi då kan nyttja studion.

 286. "Jag har svårt när han förklarar,
  men henne förstår jag bättre."

 287. "Då kan du ha den lektionen
  med den andra läraren."

 288. Det är viktigt att vi aldrig ser det
  som ett misslyckande för nån.

 289. Vi är olika. Så måste det få vara.

 290. Att vara professionell innebär
  att man inte får vara ensidig.

 291. Man måste kunna visa en bredd
  med olika stilar.

 292. Bemöta många på ett värdigt sätt.

 293. Eleven kan vara ensidig men inte vi.

 294. Det finns en gräns för hur mycket
  man klarar att "solfjädra ut sig".

 295. Jag tycker att det har blivit
  prestigelöst att skicka elever...

 296. Samarbetet med studion känns så bra.

 297. Det kan ofta vara
  väldigt frustrerande-

 298. -och ha en stor elevgrupp med
  många olika behov när jag är bara en.

 299. Det hänger ihop med att förhålla sig
  professionellt över lag.

 300. Då delar vi upp det.
  Då samarbetar vi.

 301. Det här kan vi få hjälp med
  med den här eleven.

 302. Med en professionell inställning,
  kan man ta till sig avlastningen-

 303. -i hur mycket starkare vi blir
  runt varje elev.

 304. Som mentor kan jag känna-

 305. -att jag har ett visst antal verktyg.

 306. Man kan känna att nu har jag provat
  alla, men vi når inte framgång.

 307. Då måste jag få hjälp
  och samverka med nån annan aktör.

 308. Det kan vara Socialtjänsten, att vi
  behöver hjälpas åt kring eleven.

 309. Ofta Socialtjänsten men BUP också.

 310. Den kontakten tar man ju inte
  som mentor. Det är ju då...

 311. När man som mentor i sina arbetslag
  har använt alla verktyg-

 312. -kommer orosmejlen,
  och EHT kopplas in.

 313. Ibland kan man hitta nya verktyg.

 314. "Jag kollar med fotbollstränaren. Kan
  han hjälpa mig med den här eleven?"

 315. Eller att man bollar
  med de som jobbar på fritidsgården.

 316. Man kan få idéer och infallsvinklar.

 317. Utifrån att man känner eleven och vet
  vad den har för behov och drömmar.

 318. Eller om man själv kan se att det
  finns en brist som vi kan fylla.

 319. Vi behöver påminna varandra
  om att det är 24-timmarsungar.

 320. Vi har dem bara på dagen, men det
  är så mycket som ska klaffa i övrigt.

 321. Det händer många saker på 24 timmar.

 322. Vi kanske skulle bli ännu bättre
  på att samverka med andra aktörer?

 323. Speciellt i de fall där barnen
  är i väldigt komplexa situationer.

 324. Där känner jag mig otillräcklig
  många gånger.

 325. Det vore härligt att utveckla
  ett externt samarbete.

 326. Samtalet fortsätter på Mörsils skola-

 327. -och ni som har tittat, dela gärna
  med er av era tankar på #lärlabbet.

 328. Vill du se mera,
  finns det på urskola.se. Hej då!

 329. Textning: Jenny Tegnborg
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

På väg bort?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Tema: Skolfrånvaro. På Mörsils skola i Åre har man vänt trenden med enskilda elevers problematiska frånvaro genom att stärka lärarnas relationskompetens. Grunden för arbetet är att ge "skolkärlek". Vi följer läraren Lisa Vestefjell i hennes arbete i studiegården, där hon ger eleverna extra stöd och en chans att hinna ifatt. "Att hinna se alla elever i ögonen är viktigt", säger Lisa.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Elevhälsa, Pedagogiska frågor > Lärarroll och ledarskap, Pedagogiska frågor > Sociala relationer
Ämnesord:
Pedagogik, Pedagogisk psykologi, Skolans socialpsykologi, Skolk, Skoltrivsel, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Mottagandet

Tema: nyanlända elever. På onsdagar kommer nyanlända barn och ungdomar till mottagningsenheten Välkomsten i Helsingborg. Det brukar bli fullt av liv och lite rörigt när alla samlas. Personalen tar reda på vilka olika språkgrupper alla tillhör och därefter påbörjas kartläggningen. Sedan en tid tillbaka har personalen använt sig av en modell som går i linje med de direktiv Skolverket kommer ut med i början av januari 2016. "Det bästa med att göra kartläggning här istället för på skolorna är likvärdigheten, vi erbjuder ju en samlad kompetens som kanske inte alla skolor har", säger Jenny Bladh, pedagogisk utvecklingskonsult på Välkomsten. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Staten ger första hjälpen till problemskolor

Med sina 21 vitesförelägganden om totalt drygt 14 miljoner kronor utmärker sig skolkoncernen Praktiska Sverige AB bland de skolor Skolinspektionen har granskat. Koncernen är nu en av de skolhuvudmän som Skolverket har inlett en dialog med inom den statliga satsningen Samverkan för bästa skola. Satsningen är ett uppdrag från Regeringen och ska erbjuda hjälp och stöttning till skolor med problem. Skolutvecklaren och debattören Per Kornhall är kritisk till att staten går in och håller skolföretag under armarna på det här sättet. Han menar att man lappar och lagar ett system som är felbyggt i grunden och att staten istället borde ta över skolor som inte fungerar.

Fråga oss