Undersök Nobelprisets vetenskapliga områden

Nobelprisets vetenskapliga områden kan kopplas till olika ämnen i skolan. Här hittar du klipp ur program att inspireras av till din undervisning, flera av dem fungerar i mer än ett ämne. Sidan riktar sig till gymnasielärare men några av programmen kan även användas av lärare i åk 7-9.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:

"Programmet väcker etiska frågor hos eleverna kring modern genteknik"

Lisa Matamoros är naturkunskapslärare på Angeredsgymnasiet. Här berättar hon hur programmet Min genetiska upptäcktsresa kan uppfylla delar av kursplaner i flera olika ämnen, och hur du kan lägga upp lektioner utifrån från programmets lärarhandledning.

Naturvetenskapliga ämnen

Samhällskunskap och ekonomi

Psykologi och filosofi

    Svenska och litteraturkunskap

    Allmänt om Nobelpriset

    Fråga oss