Snabbstart i svenska för nyanlända

Ett vardagsspråk räcker inte, man behöver lära sig variera sitt språk för olika syften och skolämnen för att klara skolan. Klipp ur program kompletterar ett genrepedagogiskt arbetssätt, menar Karin Rehman som är sva-lärare i gymnasiet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:

"Vi börjar med att titta på programmen gemensamt, så att alla får de grundläggande begreppen."

Karin Rehman är sva-lärare på Sprintgymnasiet i Stockholm. Hon undervisar elever från hela världen i språkförberedande klasser. En del har inte gått i skolan alls, andra har god grund. Alla ska få en start för att snabbt gå vidare i vanligt gymnasium.

Öka ordförrådet med korta klipp om grammatik

"Man måste bygga fältet" säger Karin Rehman och menar att man behöver en grund av ord att utgå från. Elever med erfarenhet av språkstudier klarar grammatik.

Stava och lyssna på språkljuden

Det är bäst om man hittar program för rätt ålder, men program som egentligen gjorts för yngre, eller som är för svåra, kan fungera om man berättar först vad man vill komma åt.

Träna på ord om mat

Ord som vi använder dagligen kan passa bra när man övar på ett beskrivande språk.

Förstå hur Sverige fungerar

Klippen beskriver hur samhället är uppbyggt. Ordvalen och formuleringarna är exempel på ett förklarande språk.

Berätta om vardagen

Klipp om vardag kan användas för att träna på formuleringar man använder när man berättar, ett narrativt språk.

Förklara trafiken

När man berättar hur något fungerar eller hur man gör, använder man sig av ett förklarande språk.

Jämför språken och förstå innehållet

Många program finns på flera olika språk. Hitta ett program på elevens språk och låt därefter eleven se samma program på svenska.

Sätt ord på fakta

Här ser man exempel på hur språket byggs upp för att förklara fakta.

Konstruktioner och funktioner blir instruktioner

Klippen visar hur saker fungerar och kan användas som grund för utveckling av ett instruerande språk.

Tala för sin sak

När man vill påverka något använder man sig av ett argumenterande språk.

Förstå svenskans olika liknelser och uttryck

Författaren Jonas Hassen Khemiri kåserar över ursprunget till olika uttryck i svenska språket.

Fråga oss