Små barn, stora vetenskaper

Ta vara på barnens nyfikenhet och vetgirighet med hjälp av UR:s program.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:

"Programmet ökade barnens förförståelse"

Andrea Walter de Perlet förskollärare och projektutvecklare på UR, berättar om hur engagerade och motiverade barnen blev när de inför skogspromenaden först fick titta på programmen Karl-Astrid och hans vänner och därefter ge sig ut i skogen.

Fundera över hur teknik kan lösa problem

Undersök fysikens principer tillsammans

Visa på kemin i köket

Utforska naturen med alla sinnen

Fråga oss