Hitta vägen till läsförståelse

När en elev har knäckt läskoden kommer nästa utmaning - att förstå vad det är man läser. Här finns tips på program som visar hur du kan arbeta med läsförståelse i klassrummet. Indelningen utgår från grundstrategierna för läsförståelse, och riktar sig i första hand till dig som undervisar i årskurs 4-6.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:

"Det gav kollegorna mycket, oavsett erfarenhet"

Sabina Laine är lärare på Hjulsta grundskola i Stockholm och har erfarenhet av att undervisa i läsförståelse för såväl lågstadieelever som mellanstadieelever. På ett seminarium använde kollegorna UR-programmen Strategier för läsförståelse. Här berättar Sabina hur programmen inspirerade lärarna i deras undervisning.

Att förutspå

Att ställa frågor

Att reda ut oklarheter

Att skapa inre bilder

Att sammanfatta

Inspireras av andra lärare

Fråga oss