De nationella minoriteternas kamp från förtryck till rättigheter

Här finns exempel ur program som du kan använda i undervisningen om nationella minoriteter. Flera av klippen fungerar i mer än ett ämne.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:

”När jag undervisar om nationella minoriteter så vill jag inte att det ska bli exotiskt.”

Catharina Glaas är SO-lärare på Mälarhöjdens skola i Stockholm och berättar hur hon använder serien Andrea hälsar på för att underlätta undervisningen om nationella minoriteter. Med hjälp av lärarhandledningen anpassar hon innehållet till sin klass.

De nationella minoritetsspråken har talats i generationer

Hör hur meänkieli, finska, romani chib, jiddisch och samiska låter

Europarådets konventioner tvingar Sverige att skydda sina nationella minoriteter

Sveriges fem minoritetsgrupper har historiska rötter som går längre tillbaka i tiden än landets övriga etniska, religiösa och språkliga minoriteter.

Diskriminering och tvångsåtgärder - minoritetsgruppernas verklighet

De nationella minoriteternas rättigheter har trängts undan på flera sätt, bland annat i skolorna.

Minoritetsspråkens brokiga historia

De nationella minoritetsspråken har haft olika vägar in till Sverige

Minoriteterna värnar om sin kulturella identitet

De nationella minoriteterna har enligt lag rätt till sitt språk och sin kultur.

De nationella minoriteternas kamp för lika rättigheter

Vad kämpar man emot som minoritet och vad betyder minoritetsstatusen i praktiken?

Så hotas de nationella minoriteternas framtid

Det är avgörande för minoriteternas överlevnad att språk och kultur förs över till yngre generationer.

Minoriteter i världen kämpar för sin existens

Jämför Sveriges nationella minoriteter med andra minoriteter runt omkring i världen.

Fråga oss