Så kan program komplettera undervisningen

Se klipp ur program och intervjuer med lärare som ger exempel på hur du kan använda UR:s program i undervisningen.

De nationella minoriteternas kamp från förtryck till rättigheter

Här finns exempel ur program som du kan använda i undervisningen om nationella minoriteter. Flera av klippen fungerar i mer än ett ämne.

Snabbstart i svenska för nyanlända

Använd program för att stötta nyanlända att utveckla sin förmåga att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang.

Locka fram läsaren med lust och lek

Så kan program stödja barns läs- och skrivutveckling.

Upplev matematiken

Använd medier för att visualisera matematik i högstadiet och gymnasiet.

Små barn stora vetenskaper

Ta vara på barnens nyfikenhet och vetgirighet med hjälp av program.

Tre pizzor och ett barn på en gräsmatta.
Foto: UR

Hitta matematiken i förskolan

Program som hjälper dig att se matematiken i barnens vardag.

Se möjligheterna hos elever med autism

Program visar hur man kan stötta elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Retorik – rätt att tala, vett att lyssna

Så kan du använda medier i retorikundervisningen.

Påverka och påverkas i en demokrati

Skapa förståelse för förutsättningarna, möjligheterna och utmaningarna i ett demokratiskt samhälle.

Fatta katastrofen med hjälp av kunskaper i NO-ämnena

NO-ämnena blir realistiska med spännande webbuppdrag.

Franska – skapa språklust med nyheter och fiktion

Tips på program som bidrar till att levandegöra franskan i din undervisning

Spanska – skapa språklust med nyheter och fiktion

Tips på program som bidrar till att levandegöra spanskan i din undervisning

Tyska – skapa språklust med nyheter och fiktion

Tips på program som bidrar till att levandegöra tyskan i din undervisning

Idrott - utveckla lek och spel för barn och unga

Diskussionsunderlag för tränare och ledare inom barn- och ungdomsidrotten

Fråga oss